Nieuws

Aanvulling bestuur

Het bestuur van Sampark wordt per januari 2018 uitgebreid met drie nieuwe gezichten. De stichting verwelkomt Lianne Molhoek, Henk Eilander en Bart-Jan Gardebroek als aanvulling op haar huidig bestuur.


Een mooie aanvulling
De nieuwe leden vullen het bestaande bestuur mooi aan. Lianne als de nieuwe secretaris, Henk als sponsor- en fondsenwerver en Bart-Jan als evenementencommissaris. Door hun ervaring en brede netwerk is Sampark vol vertrouwen dat zij de stichting vooruit helpen. Heeft u interesse in een sponsorschap of een evenement waarmee u Sampark graag een warm hart toedraagt? Neem dan contact met ons op.