Nieuwbouw scholen

Waar twee van de vier scholen gerenoveerd konden worden, moeten de twee andere compleet opnieuw gebouwd worden. Stichting Sampark adopteerde in 2007 vier basisscholen in het Budaun district in Uttar Pradesh, India. Middels scholing voor de kinderen in dit gebied wil de stichting armoede op het platteland bestrijden. Hiermee draagt Stichting Sampark niet alleen zorg voor de scholing van kinderen, maar ook voor goed opgeleide docenten, lesmaterialen en een veilige leeromgeving.

Toekomstbestendige scholen
In 2014 staken 25 vrijwilligers hun handen uit de mouwen tijdens een werkvakantie. Veertien dagen lang hielpen zij met het renoveren van twee van de schoolgebouwen in het Budaun district. Dit zorgde er in 2015 voor, dat er in de plaatsen Bilsi en Garhiya al 961 Indiase kinderen veilig naar school konden. De scholen in de dorpen Khukdi en Kundanpur waren in een dergelijk slechte staat, dat een renovatie niet zou volstaan. Daarom investeert Stichting SamparkĀ  in de nieuwbouw van deze twee scholen, zodat ook deze toekomstbestendig zijn.

Nieuwbouw schoolgebouw Khukdi
In India is het doorlopen van formele procedures van nieuwbouwtrajecten een belangrijk, maar tijdrovend proces. Inmiddels isĀ de bouw gestart. Dit is mede te bewerkstelligen dankzij de steun van alle vrijwilligers en donateurs van Stichting Sampark. Met de komst van de nieuwe school in Khukdi, en later ook in Kundanpur, hoopt Stichting Sampark dat er nog meer Indiase plattelandskinderen hun basisschool afmaken. Op deze manier worden de kansen voor deze kinderen op een betere toekomst vergroot en neemt de armoede in India af. Bekijk de voortgang van de bouw in Khukdi hier >