Over ons

Stichting Sampark zet zich sinds 2007 in voor arme kinderen en jongvolwassenen in India. De stichting ontstond mede doordat het Nederlandse bedrijf Venture Group al jarenlang met verschillende bedrijfsactiviteiten actief is in India en iets terug wilde doen voor de lokale bevolking. Inmiddels is Sampark een zelfstandig ondernemende stichting. Door middel van een samenwerking met een lokale organisatie steunt de stichting structureel een aantal projecten voor de plaatselijke bevolking op het platteland en in de hoofdstad New Delhi.

Doelstelling

Onze doelstelling is het ondersteunen van projecten en andere initiatieven in India die zich richten op het bestrijden van analfabetisme, het bestrijden van armoede in de stad en op het platteland en het aanbieden van scholing (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen).

Educatie is een voorwaarde

Vanuit de overtuiging dat educatie een voorwaarde is om kans te hebben op een betere toekomst, heeft Stichting Sampark gekozen om zich juist daarop te richten.

95% wordt aan hulp besteed

De tijd die bestuursleden van Stichting Sampark steken, worden niet door de stichting aan hen vergoedt. Dit is mogelijk doordat Venture Group initiatiefnemer van de Stichting is en vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid haar medewerkers stimuleert om zich voor Sampark in te zetten. Dit gebeurt soms onder werktijd en daarnaast wordt er zoveel mogelijk op vrijwillige basis gedaan. Om de voortgang van de projecten op locatie te volgen, worden er combinaties gemaakt met zakenreizen naar de Indiase vestigingen van Venture Group, waardoor er geen reiskosten zijn. Hierdoor kan er meer dan 95% van de gelden aan de projecten worden besteed.

Samenwerking

Stichting Sampark werkt samen met een lokale organisatie, de Vincentian charitable Trust (VCT) uit New Delhi. De projectleider en vaste contactpersoon in India is Fr. Benny E.J., director.

Financiële verantwoording

De gelden die Stichting Sampark binnenkrijgt door middel van fundraising, worden besteed aan eenmalige en terugkerende kosten. Hierbij kunt u denken aan salarissen van docenten, fietsen voor fietsprojecten, schoolarts, schoolreis, sportattributen en lesmaterialen voor de scholen op het platteland en computers en naaimachines voor de beroepsopleidingen in New Delhi. Daarnaast betaalt Stichting Sampark elektriciteitskosten en huur. Daarnaast investeert de stichting in verbetering en vernieuwing van de gebouwen.

Download hier de jaarrekening van 2018.

Bestuurssamenstelling

 Foto Lianne Molhoek
Harry van Dalfsen Pieter Veuger Lianne Molhoek
voorzitter penningmeester secretaris
Arjen Hoekman Irma van Dalfsen Henk Eilander
projectcommissie marketing & communicatie fondsenwerving/
sponsoring
   Foto Bart-Jan Gardebroek
Erwin Rollema Olaf ten Thij Bart-Jan Gardebroek
 eventcommissie eventcommissie eventcommissie