Veel gestelde vragen

Hoeveel jongens en meisjes zitten er op de scholen?

School Totaal Jongens Meisjes
Bilsi 457 54,70% 45,29%
Kundhanpur 334 59,88% 40,11%
Kukkudi 536 64,36% 35,63%
Ghadia 894 71,92% 28,07%

Waar zitten de scholen precies?

Deze zijn gelegen op het platteland van India, zo’n 250 km. van Delhi, in Uttar Pradesh, Budaun District. De scholen liggen redelijk dicht bij elkaar. De scholen/plaatsnamen: Bilsi, Kundhanpur, Kukkudi en Ghadia.

Wat is jullie rekeningnummer?

IBAN: NL25ABNA0578923173
BIC: ABNANL2A

Wat zijn jullie contactgegevens?

Stichting Sampark
Bezoekersadres
Schering 31-33
8281 JW Genemuiden

Postadres
Postbus 88
8280 AB Genemuiden

tel. 038 385 50 00
fax 038 385 63 52

KvK: 08169359
RSIN: 818925887

IBAN: NL25ABNA0578923173
BIC: ABNANL2A

Welke successen heeft Sampark tot nu toe geboekt?

Sinds de oprichting 2007 is er veel veranderd. Er waren vier basisscholen op het platteland (Budaun District) en beroepsopleidingen in Delhi, maar er was amper geld. Door de structurele steun van Stichting Sampark zijn de scholen gegroeid van zo’n 870 leerlingen naar zo’n 2300 leerlingen. Dit komt door de continu├»teit die geboden wordt en de kwaliteit waar de afgelopen jaren aan is gewerkt. Dit geldt, zij het in bescheidener mate vanwege ruimtegebrek, ook voor de beroepsopleidingen in de sloppenwijken.

Onder ‘Projecten’ is te zien welke projecten we de afgelopen jaren extra hebben opgepakt. Zo is er een stimuleringsproject voor kinderen die de lagere school doorlopen zijn om door te stromen naar vervolgonderwijs. Schrijven zij zich hiervoor in, dan ontvangen zij een fiets om op de scholen te kunnen komen.

Wilt u meer weten? U kunt ook altijd met ons bellen via 0383855000.

Is Sampark een ANBI?

Ja, Sampark is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat alle giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wie zitten er in het bestuur?

Het bestuur bestaat per 1 september 2013 uit Harry van Dalfsen (voorzitter), Pieter Veuger (penningmeester), Lianne Molhoek (secretaris), Arjen Hoekman (projectcommissie), Henk Eilander (fondsenwerving), Olaf ten Thij (eventcommissie), Erwin Rollema (eventcommissie), Bart-Jan Gardebroek (eventcommissie) en Irma van Dalfsen (marketing en communicatie).

Hoe kan het dat bijna elke euro aan de projecten wordt besteed?

De tijd die bestuursleden van Stichting Sampark in de stichting steken, worden niet door Sampark aan hen vergoed. Dit geldt ook voor reiskosten. Dit is mogelijk door het feit dat Venture Group initiatiefnemer is van Stichting Sampark en vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid haar medewerkers stimuleert om zich voor Sampark in te zetten. Soms gebeurt dit onder werktijd, waardoor er niet zichtbare sponsoring plaatsvindt door Venture Group en haar dochterbedrijven. Daarnaast wordt zoveel mogelijk op vrijwillige basis gedaan.

Ook kunnen er combinaties gemaakt worden met zakenreizen naar vestigingen van het bedrijf in India, waardoor Stichting Sampark geen reiskosten hoeft te betalen voor bezoeken aan de projecten. Hierdoor kunnen nagenoeg alle giften die Stichting Sampark ontvangt aan de projecten worden besteed.

Wat is de doelstelling van Sampark?

Onze doelstelling is het ondersteunen van projecten en andere initiatieven in India, die zich richten op het bestrijden van analfabetisme, het bestrijden van armoede in de stad en op het platteland en het aanbieden van scholing (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen).